top of page

YÖK tarafından verilen bir kararla uzaktan eğitime geçilmesi açık bir hukuksuzluktur.

Eğitim Hakkı ve Barınma Hakkı Anayasa’da Düzenlenmiş Temel Haklardır, Ancak Kanunla Sınırlandırılabilir.


Anayasa’nın 42. maddesi uyarınca “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz”. YÖK tarafından verilen uzaktan eğitime geçme ve üniversite yurtlarının boşaltılması kararı, eğitim ve barınma haklarına doğrudan bir müdahaledir.
Anayasa madde 13


“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.”

YÖK'ün uzaktan eğitim kararı alma yetkisi yoktur. YÖK’ün ilgili kararı kanunilik ilkesine aykırıdır.

YÖK Tarafından Verilen Karar Anayasa’da Düzenlenen Üniversitelerin Özerkliği İlkesine Aykırıdır.

YÖK ile üniversitelerin, devlet tüzel kişiliği dışında ayrı birer “kamu tüzel kişilikleri” bulunmaktadır. Dolayısıyla YÖK ile üniversiteler arasında bir hiyerarşi değil, “idari vesayet” ilişkisi vardır.

YÖK'ün tüm üniversitelerin eğitim ve öğretimine ilişkin bu bağlayıcı kararı ise hiyerarşi niteliğinde bir karardır. Üstelik YÖK'ün kanunda düzenlenen böyle bir yetkisi yoktur.


OHAL Kapsamında Tüm Ülkede Kısıtlayıcı Tedbirler Uygulanamaz.

OHAL yalnızca 10 ilde ilan edilmiştir. OHAL tedbirleri ancak OHAL ilan edilen bölgelerle sınırlı olarak uygulanabilir. Tedbirlerin tüm ülkede uygulanması hukuka aykırıdır.

OHAL ilan edilen illerde dahi kısıtlayıcı tedbirler, herhangi bir idari işlem ile değil ancak bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile alınabilir.4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page