top of page

Erdoğan üçüncü kere aday olamaz

Updated: Mar 23, 2023

Savaş halinde TBMM’nin vereceği karar dışında seçimler ertelenemez.


Seçimin ertelenmesi anayasal düzenin ortadan kaldırılması anlamına gelir, sivil darbedir.


Seçimlerin Ertelenmesi


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler” başlıklı 78’inci maddesine göre;


“Madde 78 – Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.”


Bunun dışında seçimler hiçbir şart ve koşul altında ertelenemez.

Uyarı

Seçimlerin ertelenmesi, Anayasa’nın bu açık hükmü çiğnenerek vatandaşların seçme ve seçilme hakkının elinden alınmasıdır. Bu davranış sivil bir darbe niteliği taşır.


Açık anayasal düzenleme ortadayken, ilgilileri bu anlamsız tartışmayla kamuoyunu meşgul etmemeleri ve depremin yaralarının sarılması için çalışmaları konusunda uyarıyoruz.

15 views0 comments

Σχόλια


bottom of page