top of page

Uzaktan/hibrit öğretim kararına karşı hazırladığımız dilekçe

Öğrenciler, alınan uzaktan/hibrit öğretim kararına karşı hazırladığımız dilekçe ile rektörlüklere başvuru yapmalıdır.2023 Eğitim temel bir haktır ve ancak kanunla sınırlandırılabilir.


Temel hak ve hürriyetler yalnızca Anayasa’da belirtilen hallerde ve ancak kanunla sınırlandırılabilir. Bu durumda dahi sınırlamalar ölçülü olmalıdır.


YÖK’ün kararı ölçüsüz ve hukuksuzdur.

Üniversiteler özerk kurumlardır.

YÖK’ün öğretimin işleyiş şekli hakkında üniversiteleri bağlayıcı bir karar verme yetkisi yoktur. Bu karar ancak üniversitelerin kendi senatoları tarafından verilebilir.

Üniversiteler özerktir. Üniversite senatoları, YÖK’ün kararına uyma zorunluluğu içerisinde değildir.


Dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

Bizler, ancak haklarımızı savunduğumuz ve bunları talep ettiğimiz sürece özgür bireyler oluruz.


Özgürlüğünün savunucusu olan her öğrencinin, hazırladığımız dilekçe örneğini doldurup rektörlüğe vererek üniversite senatosunun verdiği kararın iptalini talep etmesi gerekir. Dilekçe adresi: bit.ly/egitimhakki

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page