top of page

Kalıcı Yaz Saati

Updated: Mar 23, 2023

2018 tarihinde alınan bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de, ileri saat uygulaması kalıcı hâle getirildi.


2018 tarihinde alınan bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de, ileri saat uygulaması kalıcı hâle getirildi. Türkiye, Iğdır ilinin en doğusundan geçen 45 doğu paraleline göre saatlerini ayarlamaya ve yıl boyu bu şekilde yaşamaya mecbur bırakıldı. Türk ulusunun büyük çoğunluğunu her sabah uyandığında karanlığa mahkûm eden bu kararı, Danıştay’da iptal davasına konu ettik. Danıştay 10. Dairesi tarafından davamız reddedildi ve temyiz başvurumuz üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gönderildi. Temyiz incelemesi devam ediyor.
69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page