top of page

Alkol ve müzik yasakları

Updated: Mar 23, 2023

COVID-19 Pandemisi’ni hukuksuz karar almak için bir bahane olarak kullanan idarî makamları, çeşitli yönlerden dava ettik.COVID-19 Pandemisini bir bahane olarak kullanarak hukuk dışı kararlar alan idarî makamların bu kararlarına karşı iptal davaları açtık, vatandaşları yapılan hukuksuzluğa direnmeye davet ettik. Pandemi ile hiçbir ilgisi olmamasına ve hukukî hiçbir dayanağı bulunmamasına rağmen, dinî sebeplerle getirilen alkol satışlarının belirli süreyle kısıtlanması işlemini idarî yargıda dava ettik. Dava şu anda temyiz aşamasında Danıştay 10. Başkanlığı’nda görülüyor. Öte yandan yine pandemi kısıtlamalarının kaldırıldığı dönemde, gerçekte tek amacı vatandaşların sosyal yaşamlarını kısıtlamak olmak üzere getirilen müzik yayınlarının gece 00.00’dan sonra yapılmasının yasaklanması yönündeki idarî işlemi de idarî yargıda iptal davasına konu ettik. Bu davamız da temyiz aşamasında, Danıştay 10. Başkanlığı’nda görülmeye devam ediyor. Her iki dava için de önemli bir kamuoyu görünürlüğü yarattık ve vatandaşları konu hakkında bilgilendirerek harekete geçmeye davet ettik.


61 views0 comments

Comments


bottom of page