top of page

Hakkını Savun

Hakkını Savun, vatandaşların hak ve hürriyetini korumayı amaçlayan bir avukat-vatandaş topluluğudur.

Ne yapıyoruz?

Hakkını Savun, kamunun haklarını korur ve kamuyu oluşturan bireylerin ya da kamusal alanların savunulması için her türlü sivil ve hukuki mücadeleyi yürütür.

Yargıya Taşıyoruz

İdare’nin hukuka aykırı karar ve eylemlerini bizzat yargıya taşıyoruz. İdare’nin memurlarının hukuka aykırı fiilleri nedeniyle suç duyurularında bulunuyoruz.

Devlet Karşısında Yardım

Devlet karşısında bireyin yanında bulunuyoruz. Vatandaşları hakları konusunda bilgilendiriyor, onları korumaları için aktif olarak çalışma yürütüyoruz.

Görüş Veriyoruz

Kamuoyundaki tartışmalara ilişkin hukuki görüşler hazırlıyor ve paylaşıyoruz.

Faaliyetlerimiz

Hakkını Savun geniş bir alanda faaliyet yürütmektedir. Gönüllü avukatlarıyla devlet karşısında bireylerin haklarını savunmaları için bilgilendirme yapmakta, dava açmakta, suç duyurusunda bulunmakta ve bireyleri de haklarını hukuki yollarla savunabilmeleri için teşvik etmekte, hazırlayıp kamuyla paylaştığı dilekçe ve metinlerle bireylere haklarını kullanabilmeleri için yardımcı olmaktadır. Bunların yanında Hakkını Savun, kamuoyunda tartışılan konularla ilgili(örneğin cumhurbaşkanının üçüncü kere aday olup olamayacağı) hukuki görüş oluşturmakta ve paylaşmakta, bu şekilde kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bugüne kadarki faaliyetlerimizi aşağıdaki gönderilerden inceleyebilirsiniz

Statue of Justice on Desk

Bültene Abone Ol

Teşekkürler!

bottom of page